Plaz | CH-7554 Sent
+41 77 419 84 68
contact@cartogrip.ch

ILLUSTRAZIUNS GEOLOGICAS

La geologia es üna scienza visuala. Be grazia a las illustraziuns geologicas s’esa bun da declerar la situaziun dal suotterrain o ün tschert fenomen natüral al public – ma eir a la cumünanza geologica. Perquai cha illustraziuns sun uschè importantas passaintan blers geologs (da büros geotecnics fin universitats) bler temp cun star a far illustraziuns. Suvent nu vain investi quel temp per interpretar la geologia dimpersè per render l’illustraziun plü clera e plü bella. Bleras jadas esa da schonglar tanter differents programs chi spordschan o üna buna registraziun da las datas però ün manco pro la preschantaziun e’l design o lura viceversa. Quia fain nus la punt. Üna metoda semi-automatisada ans permetta da registrar svelt e net (topologicamaing güst) tuot las datas, ma eir da tillas exportar in möd bel, cler e professiunal. Cun quista metoda mez-automatisada pudaina istess integrar nos savoir-faire geologic, controllar schi’d existan incoerenzas e tour per mans cas per cas.

Panoramas geologics, ..

.. disegns, schemas, profils, tagls, cartas, comic, animaziuns ed oter...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand Muveran (VD/VS)

PROFILS / TAGLS

Nus pudain crear per vus profils e tagls da tuot gener. Suvent basta (impustüt pro tagls geotecnics) sch’Els preparan ün sböz fat a man culla interpretaziun dal tagl. Cun quista skizza pudaina lura furnir ün’illustraziun proporziunada illa scala dumandada (sco PDF o oter, po eir esser integrada in ün muoster da la firma). Ultra da quai Tils furnina tuot las datas eir sco register da datas vectorisadas e georeferenzadas. Quia es ün exaimpel d’ün profil inventà.

 

CARTAS D'ISOIPSAS

Cartas d’isoipsas sun fich importantas, ma han il dischavantag ch’ellas sun svelt cumplichadas e rendan la carta da basa illegibla. Eir quia pudaina crear sülla basa da vossas datas – a man o lura automatisà – üna carta d’isoipsas o d’isopiesas, tilla exportar in ün’illustraziun inclegiantaivla ed eir surdar las datas vectorisadas e georeferenzadas per tillas visualisar in vos agen sistem d’infuormaziun geografica.

MODELS 3D

Models in 3 dimensiuns sun hozindi ün instrumaint impreschiunaint chi riva bleras pussibiltats. I capita però cha quists models, suvent fich cumplichats, nu sun uschè ideals per gnir preschentats directamaing al public (blers layers, culuors curiusas, objects zoppats…). CARTOGRIP chatta ils buns tagls i’ls models, tils exportescha e prepara üna illustraziun clera ed inclegiantaivla.

PANORAMAS

Da plü bod disegnaivan ils geologs panoramas geologics per pudair transmetter l’interpretaziun d’üna intera vista d’üna regiun. Hozindi es quai gnü ün pa our’d moda. Pel solit suna rimplazzats cun fotografias cun strichs lasura. Id es però cler cha bels panoramas rivan da declerar plü precis e bain l’avis dal geolog. Güst in regiuns turisticas illas muntognas as poja informar ed entusiasmar al public cul agüd da panoramas. Nus cultivain ed exercitain cuntinuandamaing l’art da disegnar panoramas geologics e surpiglain jent eir la perscrutaziun ed interpretaziun geologica dalla regiun giavüschada.

DISEGNS E SCHEMAS

Mincha disegn da tuot gener – schi’s tratta per exaimpel d’üna imitaziun da la natüra sco ch’ella d’eira avant 180 milliuns d’ons, d’ün model da deposit d’ün crap sedimentar, dad ün’explicaziun simpla d’ün fenomen natüral (p. ex. a man d’ün pitschen comic), o lura da disegns da pitschens organissems (p. ex. fossils microscopics) o bels minerals – tuot quai po gnir realisà pro nus.

Perche cha’l S-chalambert es uschè sco ch’el es…